torstai 15. elokuuta 2013

Nuorille tulee taata vaikutusmahdollisuudet

Ministeri Lauri Tarasti kirjoitti (HS Mielipide 13.8.) äänestysikärajan laskemisesta. Hänen mukaansa on puoluesihteerien tehtävä pohtia, lisääkö kuntavaalien äänestysikärajan laskeminen 16- ja 17-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallista aktiivisuutta. Oikeasti tämä on nuorten tehtävä.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä väläytteli kunnallisvaalien äänestysikärajan laskemisen lisäksi myös mahdollisuutta vahvistaa jo olemassa olevien nuorisovaltuustojen asemaa sekä vakiinnuttaa toimintamallit kaikkiin Suomen kuntiin uuden kuntalain myötä. Tämä on oikea edistysaskel nuorten yhteiskunnallisen aktiivisuuden lisäämiseksi.

Tätä nykyä noin 70 prosentissa Suomen kunnista toimii nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä, mutta näiden toimintatavat eroavat toisistaan merkittävästi. Toisissa kunnissa nuorille on myönnetty lautakuntaedustukset, ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa on turvattu, kun taas toisissa kunnissa nuorisovaltuustoa käytetään vain kumileimasimena, jotta voidaan sanoa nuorisolain kuulemisvelvoitteen toteutuneen.

Jos haluamme lisätä nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin, heille tulee tarjota mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Nuorisovaltuustot ovat tehokkaita ja konkreettisia vaikuttamiskanavia. Niiden kautta nuorilla on mahdollisuus tutustua poliittiseen päätöksentekoon, kehittää omia verkostojaan sekä vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Tähän suuntaan tulisi koko Suomen kulkea.

Kuntalain uudistuksessa tulee vahvistaa ja vakiinnuttaa nuorisovaltuustojen asema. Kuntien liiallista harkintavaltaa nuorten kuulemisvelvoitteen toteutuksessa tulee yhtenäistää, ja nuorille koko maassa tulee turvata kuulemisen ja vaikutusmahdollisuuksien vähimmäisedellytykset.

Nykypäivän nuoret ovat valveutuneita ja tietoisia ympäröivästä yhteiskunnasta. Meidät nuoret pitää saada aktiivisesti mukaan sen kehittämiseen. Se onnistuu lisäämällä aitoa, toiminnallista osallisuutta.

Santeri Lohi

Kirjoittaja on Jyväskylän sivistyslautakunnan jäsen.