tiistai 1. huhtikuuta 2014

Valtuustoaloite nuorisovaltuuston ja lautakuntien edustajien vuosittaisista tapaamisista Jyväskylän kaupungissa

Jyväskylän asukkaista noin 15 000 on 13-20 -vuotiaita nuoria. Miten heitä kuullaan päätöksenteossa, jonka asioista iso osa koskee heitä joko suoraan tai välillisesti? Tehtyjen päätösten vaikutukset eivät ulotu vain lähitulevaisuuteen, vaan niiden maksajina toimivat pidemmällä aikavälillä tämän hetken lapset ja nuoret. Ja heidän suhteellinen osuutensa asukkaista pienenee väestön ikääntymisen myötä vuosi vuodelta enemmän.

Ympäri Suomea kamppaillaan nuorten syrjäytymistä vastaan ja mietitään keinoja, joilla mm. nuorisotakuu saataisiin teoriasta käytäntöön. On ollut ilo huomata, että nuorten ahdinko on aidosti tiedostettu. Seuraava askel on luoda olosuhteet, joissa nuoret pääsevät vaikuttamaan enemmän heitä koskeviin päätöksiin.

Jyväskylässä on toimiva ja aktiivinen nuorisovaltuusto, jonka kokoukset ovat kaikille avoimia. Kaupunginhallitus on lisännyt kanssakäymistä paikallisen nuorisovaltuuston kanssa. Mutta nuorilla on silti niukasti keinoja vaikuttaa heitä koskeviin päätöksiin. Lautakunnilla on jo tällä hetkellä mahdollisuus hallintosäännön kohdan 23 § mukaisesti käyttää nuorisovaltuuston jäseniä asiantuntijoina omissa kokouksissaan. Tätä mahdollisuutta on käytetty harvoin. Nuorten neuvot voisivat olla arvokas lisä 48,9 vuoden keski-iän omaaville kaupunginvaltuutetuille päätöksenteossa. Siksi vuosittaiset tapaamiset nuorten ja eri lautakuntien välillä ovat tarpeen.

Esitän,  että  lautakunnat  ottavat  nuorisovaltuuston  edustajien  tapaamisen vuosittaiseen kokousohjelmaansa ja hyödyntävät asiakohtaisesti nuorisonvaltuuston edustajia asiantuntijoina kokouksissaan, kuten hallintosääntö mahdollistaa.

Caius Forsberg (kok)

Aloitteen tekijä on kokoomuksen valtuutettu, tarkastuslautakunnan jäsen ja Jyväskylän Jäähalli Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Aloite on jätetty valtuustolle tammikuun valtuuston kokouksessa.