torstai 26. maaliskuuta 2015

TURVALLISUUS JA TALOUS TÄYTYY PITÄÄ AINA KUNNOSSA

”Niin muuttuu maailma, Eskoni”, totesi suutari Topias pojalleen Aleksis Kiven Nummisuutareissa, kun tämä kosioretkelle lähti. Niin se muuttuu, niin se on aina tehnyt ja tulee tekemään. Muutoksessa on syytä pysyä mukana.

Maailmanpoliittinen tilanne muuttui Venäjän tunkeutuessa Ukrainaan, ja alkoi jälleen uusi ajanjakso. Venäjä hyökkäsi Tšetšeniaan vuosina 1994 ja 1999 ja Georgiaan vuonna 2008. Nyt oli Ukrainan vuoro. Krimihän kuului ennen Venäjään, ja siellä ovat venäläisten Mustanmeren laivaston tukikohdat, suuret luonnonrikkaudet ja Itä-Ukrainan venäjänkielisillä alueilla voimakkaasti sotateollisuutta.
  "Pitää kuitenkin muistaa, ettei Suomi ole Ukraina, ei tule ruokkia turhia pelkoja."
Mielipidekyselyjen mukaan turvattomuuden tunne ja Venäjän pelko ovat Suomessa kasvaneet. Pitää kuitenkin muistaa, ettei Suomi ole Ukraina, ei tule ruokkia turhia pelkoja. Suomessa on hyvässä kunnossa olevat turvallisuusorganisaatiot: Rajavartiolaitos, Tulli, Poliisi ja Puolustusvoimat. Tämän lisäksi jokainen ministeriö vastaa varautumisesta poikkeuksellisiin oloihin omalla toimialueellaan. Tässä mielessä Suomi on varsin poikkeuksellinen ja harvinainen yhteiskunta maailmassa. Kokonaismaanpuolustus ja poikkeusoloihin varautuminen ovat varsin hyvällä mallilla.

Toki vallitsevaan tilanteeseen ei saa tuudittautua, vaan turvallisuusrakenteemme on jatkuvasti pidettävä ajan tasalla ja taloutemme terveenä. Ne ovat yhteiskuntamme kivijalat ja perustana kaikelle muulle. Tuleville sukupolvillemme pitää jättää terve ja kansainvälisesti kilpailukykyinen Suomi.
"Tiedustelulainsäädäntö tulee uusia ja siten saada viranomaisille oikeus tietoliikennetiedusteluun."
Tiedustelulainsäädäntö tulee uusia ja siten saada viranomaisille oikeus tietoliikennetiedusteluun. Kun sotilaallinen toiminta siirtyy signaaleista taivaalla verkkoon, pitää tiedustelun päästä sinne mukaan. Valtionhallinnon vuoden 2011 kohdistamat supistukset puolustushallintoon tulee perua ja panostuksia siihen tulee kasvattaa lähivuosina Puolustuksen parlamentaarisen työryhmän raportin mukaisesti. Sehän oli varsin yksimielinen ja antaa siten hyvät osviitat tulevalle hallitukselle. Suuret muutokset ja rakenneuudistukset on jo tehty, joten nyt keskitytään maanpuolustuksen ylläpitämiseen ja kehittämiseen.

Pitäkäämme Suomi myös tulevaisuudessa yhtenä maailman parhaimmista maista!

Aurinkoista kevättä kaikille!

Juha Suonperä
Eduskuntavaaliehdokas (kok.)
Eversti evp.

perjantai 13. maaliskuuta 2015

EDESSÄ SOTE-VAALIT

Saimme eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokuntaan puolueiden puheenjohtajilta kovan haasteen. Meidän piti yrittää luoda parissa viikossa kokonaan uusi sote-malli perustuslakivaliokuntaan kaatuneen, vuosia valmistellun mallin tilalle. Jouduimme poliitikkoina ottamaan hoitaaksemme sekä asiantuntijavalmistelijan että päätöksentekijän roolit.

Teimme työtä käskettyä, vaikka totesimme jo työhön ryhtyessämme urakan lähes mahdottomaksi. Malli törmäsi odotusten mukaisesti perustuslaillisiin ongelmiin. Ja hyvä niin. Vaikka onnistuimme selkeyttämään parlamentaarisesti valmisteltua mallia, olisi siihen edelleenkin jäänyt merkittäviä epäkohtia mm. palveluiden järjestämistä ja rahoitusta koskevien vastuiden ja roolitusten osalta.

Sote-uudistus ei kuitenkaan painu unholaan. Päinvastoin, se nousee nyt kevään vaalien yhdeksi selkeäksi kärkiteemaksi.

Tulevan eduskunnan on ensi töikseen käynnistettävä sote-uudistuksen uudelleenvalmistelu ja määriteltävä uudistukselle poliittiset tavoitteet. Varsinainen valmistelu ja lakiesityksen kirjoittaminen tulee kuitenkin tapahtua normaalin lainvalmisteluprosessin mukaisesti asiantuntijavirkamiesten toimesta.
 "Tulevan eduskunnan on ensi töikseen käynnistettävä sote-uudistuksen uudelleenvalmistelu ja määriteltävä uudistukselle poliittiset tavoitteet."
Uudistuksen valmistelussa tulee päähuomio siirtää hallinnosta takaisin ihmisiin. Kuntien vaikutusvallan tai maksuosuuksien säilyttämisen sijaan tulee tavoitteeksi asettaa kansalaisten oikeus laadukkaisiin ja vaikuttaviin sote-palveluihin.
 
Tämä tavoite onnistuu parhaiten muodostamalla uudenlaiset, vähintään maakunnan laajuiset sote-alueet, jotka voivat ottaa kokonaisvastuun palveluiden järjestämisestä ja rahoittamisesta. Palveluiden laadun ja kustannustehokkuuden kannalta on myös tärkeää, että järjestäminen ja tuottaminen erotetaan toisistaan ja asiakasohjaavuutta hyödynnetään kansalaisten valinnanvapautta lisäämällä.

Käytännössä sote-alueilla olisi oltava valta ja vastuu päättää alueensa asukkaille tarjottavista palveluista ja  valita kuhunkin tilanteeseen laadukkaimmat ja kustannustehokkaimmat palveluntuottajat, ellei valintaa voida antaa suoraan kansalaisille. Alueiden olisi myös voitava ohjata ja valvoa tuottajia objektiivisesti niin, että kaikki palveluntuottajat pelaisivat samaan maaliin. Tämä onnistuisi parhaiten, kun järjestäminen ja tuottaminen erotettaisiin toisistaan ja sote-alueet toimisivat ilman omaa palveluntuotantoa.
"Alueiden olisi myös voitava ohjata ja valvoa tuottajia objektiivisesti niin, että kaikki palveluntuottajat pelaisivat samaan maaliin."
Valtakunnallinen sote-uudistus muistuttaa läheisesti Saarikassa toteuttamaamme kuuden kunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen yhdistämistä. Uskon, että onnistuimme uudistuksessa erityisesti selkeästi roolitetun virkamiesvalmistelun ja hallitusti toteutetun poliittisen päätöksenteon ansiosta. Näitä Saarikan kokemuksia kannattaa nyt hyödyntää myös valtakunnallisella tasolla.

Mikael Palola

Kansanedustaja (kok.)
Sote-kuntayhtymän johtaja

Jyväskyläperjantai 6. maaliskuuta 2015

VASTAKKAINASETTELUN AIKA ON OHI

Vihreiden kansanedustajaehdokkaan Touko Aallon mielestä (Ksml 20.2.) soidensuojelun täydennysohjelma olisi romutettu. Väite ei pidä paikkaansa. Soidensuojelutyöryhmän työ etenee, ja tavoitteena on saada Suomen arvokkaat suot suojeluun.

Tavoite suoluonnon suojelusta on yhteinen. Keinot vain ovat erilaiset. Kokoomukselle tärkeää on, että suojelupäätöksiä tehtäessä maanomistajia kuullaan aidosti. Luonnonsuojelulain mukaisessa ohjelmassa vapaaehtoisuus on kyllä ensisijainen keino, mutta lopulta pakkokeinot otetaan käyttöön, jos maanomistaja ei muuten suostu suojeluun.

Metsiensuojeluohjelma METSO perustuu vapaaehtoisuuteen. Siitä on saatu hyviä kokemuksia. Se on lisännyt maanomistajien suojelumyönteisyyttä. Meillä ei ole enää varaa Natura-vuosien virheisiin. Suojelumyönteisyyttä on pikemminkin vahvistettava. Vastakkainasettelun aika olkoon ohi.

"Suojelumyönteisyyttä on pikemminkin vahvistettava. Vastakkainasettelun aika olkoon ohi."

Aalto kirjoittaa virheellisesti, että tällä kaudella olisi saatu sovittua 100 000 suohehtaarin suojelusta. Kuitenkin vihreän ympäristöministerin Ville Niinistön aikana soidensuojelun täydennysohjelman toteutus oli päätetty tehdä kahdessa osassa. Tällä kaudella olisi siis tehty päätös vain Etelä-Suomen soiden suojelusta. Kaikkiaan ohjelma ulottuu 10 vuoden päähän. Etelä-Suomen lähes sadan miljoonan euron kustannusarviosta vain muutamia miljoonia oli osoitettu tälle vuodelle. Se jo kertoo, että suojeluun olisi oikeasti saatu vasta murto-osa kaavailluista soista.

Jos nykyisen ympäristöministerin Sanni Grahn-Laasosen vihreä edeltäjä olisi kunnioittanut hallituksen yhdessä sopimia kirjauksia ja ottanut vapaaehtoiset keinot mukaan valmisteluun, soidensuojelussa oltaisiin varmasti pidemmällä. Nyt tehty noin 6 000 hehtaarin suojelupäätös valtionmaista on ensi askel kohti suurempaa tavoitetta. Päätöksellä suojeltiin erityisesti Etelä-Suomen arvokkaita soita, sillä Etelä-Suomessa on suurin tarve suojelulle.

Soidensuojelu etenee. Työryhmän työ jatkuu, paljon soita omistavien yritysten kanssa ovat neuvottelut käynnissä ja METSOn kautta saadaan arvokkaita puustoisia soita suojeluun.

"Kun puhutaan jopa 10 vuoden hankkeesta, uskon, että vapaaehtoisten keinojen mukaanotto ainoastaan lisää ohjelman onnistumisen edellytyksiä."

Kun puhutaan jopa 10 vuoden hankkeesta, uskon, että vapaaehtoisten keinojen mukaanotto ainoastaan lisää ohjelman onnistumisen edellytyksiä. Kokoomus haluaa suojella Suomen arvokkaat suot myös jälkipolville.
Marjo Pakka

FM, HTK
Eduskuntavaaliehdokas (kok.)