lauantai 8. huhtikuuta 2017

Neuvola tulee säilyttää lähipalveluna

Neuvola tulee säilyttää lähipalveluna 


Nuorin poikamme täytti helmikuussa neljä vuotta ja oli aika varata käynti neuvolaan. Ajanvaraus sujui helposti nettiajanvarauksen kautta. Vapaita aikoja oli kuitenkin vähän valittavana ja jouduin ottamaan sen ainokaisen ajan, joka oli saatavilla helmikuussa. Seuraava vapaa aika olisi mennyt jo maalis-huhtikuun taitteeseen. Aika oli aamuaika, joten se katkaisi työpäiväni. Teen työtä perhepäivähoitajana ja päästäkseni neuvolaan oman lapseni kanssa on minun soviteltava aika kaikkien hoitolasten perheiden kanssa. Sovin hoitolasten vanhempien kanssa niin, että teemme kaikkien lasten kanssa retken Väkkärätielle neuvolaan. Retki sujui hyvin ja lasten mielestä oli mukavaa käydä leikkimässä neuvolan leluilla.


Nelivuotisneuvolakäyntiin kuuluu myös lääkärintarkastus. Tätä lääkärintarkastusta ei tehty samana päivänä kuin neuvolakäynti oli, vaan käynnin yhteydessä varasimme ajan lääkärintarkastusta varten. Saimme aamuajan ja taas sovittelin hoitolasten perheiden kanssa retkipäivää Väkkärätielle. Lääkärintarkastus kesti noin viisi minuuttia. Aika oli lasten mielestä aivan liian lyhyt leikeille neuvolan leluilla ja jäimmekin hetkeksi vielä leikkimään kun nelivuotias oli päässyt
lääkärintarkastuksesta pois.


Molemmat neuvolaretket onnistuivat hienosti ja yhteistyö hoitolasten perheiden kanssa sujui hyvin. Kaikilla ei kuitenkaan ole samanlainen tilanne vaan vaikeuksia aamu- ja päiväaikojen kanssa saattaa tulla. Näitä tilanteita voidaan helpottaa uusimalla varahoitojärjestelmää toimivammaksi perhepäivähoidossa.


Myös perheiden tilanteet vaihtelevat. Kotona olevien vanhempien on helpompi järjestää neuvolakäynnit mihin aikaan tahansa. Työssäkäyvät ja opiskelevat vanhemmat joutuvat sumplimaan lasten hoidon ja omien työaikojensa puitteissa neuvolakäyntien ajankohdat. Kaikista työpaikoista ei edes voi olla päiväaikaan poissa. Vaikka meidän neuvolakäyntimme sujuivat hyvin, jäin miettimään, että olisiko nämä kaksi käyntiä voitu yhdistää yhdeksi. Ensin nelivuotistarkistus ja sitten suoraan sen jälkeen lääkärintarkastus. Tämä ei olisi pidentänyt neuvolakäyntiä yhdellä kertaa paljonkaan, mutta olisimme voineet hoitaa molemmat yhtenä päivänä kahden päivän sijaan.


Julkinen keskustelu neuvoloiden ympärillä käy nyt vilkkaana. Otsikot julistavat tyypilliseen negatiiviseen sävyyn uhkakuvia neuvolapalveluiden valinnanvapauden toteuttamisesta ja sen myötä palveluiden heikentymisestä. Mielestäni tärkeintä on pitää huolta siitä, että neuvolapalvelut säilyvät jatkossakin lähipalveluna. Hyvä olisi jos neuvolaan voisi valita joskus myös iltapäiväajan töiden jälkeen. Valinnanvapauden lisääminen ei tarkoita palveluiden heikentymistä – päinvastoin, valinnanvapaus voisi helpottaa perheiden arkea. Meidän tapauksessamme olisi helpottanut kolmen perheen arkea.

Katja Isomöttönen 
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen varajäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmän 2.vpj

040 730 3406 katja.isomottonen@gmail.com www.katjaisomottonen.fi

Valitse vapaasti

Valitse vapaasti 


Kokoomuksen tavoitteena on, että kaikki kuntalaiset saavat laadukasta hoitoa varallisuudesta riippumatta. Yhdenvertainen kohtelu on reilun ja terveen yhteiskunnan merkki.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö pelotteli keskisuomalaisia sote-uudistuksella ja valinnanvapaudella edellisellä Jyväskylän vierailullaan. Hän oli valmis jo purkamaan uudistuksen ennen kuin se oli edes palannut lausuntokierrokselta lakiesitysmuotoiluun.

Tutkimuksen mukaan 65% suomalaisista kannattaa valinnanvapautta sote-palveluissa (Kantar TNS). Jopa SDP:n kannattajista 61% ja vihreiden 60% pitää valinnanvapauden lisääntymistä hyvänä. Miksi siis vasemmiston ja vihreiden johto ei luota kansalaisten kykyyn tehdä omia valintoja, jos jopa omat kannattajat siihen ovat halukkaita? Mitä pelottavaa on siinä, että asiakas valitsee itse lääkärinsä? Valinnanvapaudella pelottelu on populismia vaalien alla.

Valinnanvapaudessa olennaista ei ole valikointi, vaan mahdollisuus valita. Palvelun tuottajat pitävät asiakkaistaan hyvää huolta tai menettävät heidät. Tuottajat pysyvät varpaillaan ja kehittävät palvelunsa laatua. Huono palvelu pudottaa palvelutuottajan pois markkinoilta.

Kokoomus on Suomen suurin kuntapuolue. Kokoomus on myös tutkitusti Suomen luotetuin kuntapuolue. Valtakunnallinen galluptilanne on kutkuttava, kolmen suurimman puolueen kannatus on lähellä toisiaan. Viimeiset kampanjametrit vaikuttavat paljon. Yli puolet äänestäjistä tekevät lopullisen päätöksen ehdokkaastaan vasta ihan viime metreillä. Ilmoituksia luetaan tarkkaan ja teesejä tivataan ehdokkailta teltoilla. Nyt on se hetki, kun muistellaan edelliskertaisia lupauksia ja niiden pitävyyttä.

Kannattaa muistaa, että kokoomus pitää ihmisen aina etusijalla. Kokoomuslaiset eivät ole betonoimassa järjestelmiä, vaan helpottamassa ihmisten arkea. Olemme valmiita tekemään tuloksekasta yhteistyötä kaikkien suomalaisten parhaaksi.

Jokaisessa Keski-Suomen kunnassa voi äänestää Kokoomuslaista ehdokasta. Maakuntamme kokoomuslaiset ehdokkaat numeroineen löytyvät osoitteesta www.keski-suomenkokoomus.fi.

Eeva-Kaisa Rouhiainen
Keski-Suomen Kokoomus ry
Toiminnanjohtaja

Hulevesimaksuja voidaan pienentää yksinkertaistamalla talousrakennetta

Hulevesimaksuja voidaan pienentää yksinkertaistamalla talousrakennetta

Olen useissa yritystoimintaan liittyvissä tehtävissäni havainnut, että yksinkertaiset, perustellut liiketoimintarakenteet tuottavat helpoimmin johdettavan, tehokkaimman, tuloksekkaimman ja läpinäkyvimmän organisaation. Tätä nyrkkisääntöä soveltaisin mielelläni myös Jyväskylän kaupungin talousrakenteisiin. 

17.1.2017 Kaupunkirakennelautakunta päätti, että Jyväskylän kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta. Kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy tulevat sopimaan JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta ja kaupunki tulee ottamaan julkisoikeudellisen hulevesimaksun käyttöön. Tässä yhteydessä ei päätetty hulevesiverkoston omistuksesta.

Katson, että vuoden 2014 lakimuutokset velvoittavat kaupungin yksiselitteisesti vastaamaan hulevesijärjestelmästä. Viitaten huleveteen kohdistuneeseen mielipidekirjoitukseeni (KSML 30.1.2017) ehdotan, että kaupunki harkitsee vakavasti koko hulevesiverkoston omistukseensa ottamista JE:ltä. Se, että hulevesiverkko joutui aikoinaan JE:n omistukseen, ei ole kestävä talousrakenne ja aiheuttaa uudessa tilanteessa turhia kustannuksia ja verkoston tasapuolisen kehittämisen esteitä, kun verkon korjaukset ja uudet osatkin pitäisi kirjata JE:n taseeseen. Hulevesiverkoston siirtäminen pois JE:n taseesta sen tase-arvoon kaupungille ja purkamalla vastaava osa kaupungin lainoista JE:lle, ei siirtäisi rahaa, vaan vapauttaisi JE:lle resursseja kehittämään osaamista ja liiketoimintaa energia- ja vesisektoreille, vähentäisi arvonlisäveroa ja kaupunkilaisten maksuja.

Olisi suorastaan surkuhupaista, että kaupunki joutuisi tässä tilanteessa itse oman lainajärjestelynsä kohteeksi, eli maksamaan hulevesiverkoston käyttöoikeudesta lainoittamansa hulevesiverkon rahoitusta ja siihen kohdistuvaa arvonlisäveroa. Mikä siis turhaan kasvattaa kiinteistöjen julkisoikeudellisia maksuja.

Hulevesiverkostoa, kuten muitakin palveluja olisi kehitettävä pitkäjänteisesti kaupunkilaisten ja kiinteistönomistajien ehdoilla ilman ylimääräisiä kustannuksia. JE:n omistuksen säilyttäminen ylläpitäisi talouden rakenteiden monimutkaisuutta ja palvelujen kalleutta. 


Petri Nyberg
DI, yrittäjä

Jyväskylän varavaltuutettu (kok), kaupunkirakennelautakunnan jäsen
Jyväskylän Energia Oy:n hallituksen jäsen
Jyväskylän seudun yrittäjänkokoomus ry:n puheenjohtaja

torstai 6. huhtikuuta 2017

Hetkessä tulevaisuus uusiksi

Hetkessä tulevaisuus uusiksi 
(Mielipidekirjoitus on julkistu Keskisuomalaisessa 5.2.2017)

Kunnallisvaalien alla omaishoitajat nostetaan aina esille. Moni kertoo ajavansa heidän asiaa. Silti vaalien jälkeen heidät unohdetaan. On paljon epäkohtia, joita ei saada kuntoon.

Omaishoitotilanteita ei tunnisteta. Omaishoitajien elämäntilanteet voivat olla hyvin erilaisia. Kukaan ei tiedä, koska se sattuu omalle kohdalle. Hiipien tai hetkessä. 

Hoidettavia on lapsesta iäkkääseen. Monella eri tavalla haastavia. Työnteon ja omaishoidon yhteensovittaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta. Sitä pitäisi tukea kaikin mahdollisin keinoin. Sairaan tai vammaisen lapsen hoito voi olla todella sitovaa ja raskasta keskellä ns. ruuhkavuosien. Iäkkäät taas kamppailevat omankin terveytensä ja jaksamisensa kanssa. Millaiset vaikutukset ovat kun lapsiperheen toinen vanhempi sairastuu tai loukkaantuu ja toinen jää omaishoitajaksi? 

Omaishoito vaikuttaa kaikkeen. Toimeentuloon, uraan, eläkkeeseen, asumiseen, liikkumiseen, harrastuksiin, nukkumiseen, läheisiin, ihmissuhteisiin, terveyteen ja jaksamiseen. Tämä pitäisi huomioda paremmin ja yksilöllisemmin. Moni kaipaa ihan käytännön apua, vaikka siivoamiseen. Tilapäishoitopaikkoja tarvitaan lisää. Nopeaa apua tulisi olla saatavilla kun itse sairastut tai tulee muuta yllättävää. Palveluseteleitä pitäisi myös antaa enemmän ja ilman tuen menetystä. 

Liikuntaankin voisi varmaan kannustaa maksuttomilla uimahalli- ja kuntosalipääsyillä. Ei olisi valtava kustannus. Sekin ennaltaehkäisisi vaivoja ja auttaisi irtautumaan hoidettavasta, jos vain hoitoapukin järjestyisi joustavasti siksi ajaksi. Moni jaksaisi pidempään. 

Päätöksenteossa asioilla on aina monta puolta. Pitkäaikaisvaikutuksiin pitäisi keskittyä enemmän. Omaishoidon palkkiot ovat pieniä, vaikka jokainen omaishoitaja tuo kunnalle valtavia säästöjä. Tukitoimia vähitellen kehitetään, mutta niistä vähennetään palkkion määrää. Osalla ne jäävät siksi käyttämättä. Nämä asiat kostautuvat lopulta. 

Maria Mäkelä
Farmaseutti, yrittäjä ja omaishoitaja 

Kuntavaaliehdokas Jyväskylä (Kok.)
www.mariamakela.fi

tiistai 4. huhtikuuta 2017

Kaikille toimiva kotikaupunki

Kaikille toimiva kotikaupunki

(Julkaistu KSML mielipidepalstalla 20.3.2017)

Meillä kaikilla on ikään tai sosiaaliseen asemaan katsomatta oikeus turvalliseen ja toimivaan asuinympäristöön. Itse rakennusalan yrittäjänä ja alan koulutuksen omaavana näen valtavan potentiaalin kehittää Jyväskylää ja sen toimintaa oman alani näkökulmasta. 

Kaupungin maankäyttöpolitiikan avulla voimme määritellä minkälaisia, minkäkokoisia, minkä näköisiä ja jopa minkälaisella asukasrakenteella olevia asuinalueita haluamme muodostaa eri puolelle kaupunkia. Kaavoittamalla asuinalueita vastaamaan tulevaisuuden tarpeita turvaamme palveluiden riittävyyden tai vastaavasti säilyvyyden eri alueilla. Otetaan huomioon ikääntyvä väestö, heidän tulevaisuuden asuntotarve, ja pyritään pitämään ikärakenne alueilla mahdollisimman tasaisena. Huomioidaan lapsiperheet, jotka tarvitsevat kouluja ja päiväkoteja. 

Entä sitten Jyväskylän keskusta? Keskustan vetovoima asuinalueena on säilynyt ja etenkin sijoittajien suosiossa ovat keskustan pienet asunnot. Eikö keskustassa voisi hyödyntää jo olemassa olevia kiinteistöjä, joiden käyttö esim. toimistoina tai vastaavina on lakannut ja nyt ovat tyhjillään, ja mietitään kuka niiden ylläpitokustannuksista vastaa. Tarkastetaan alueen vanhat kaavat ja mietitään uusiksi voisiko rakennusten käyttötarkoitusta muuttaa asunnoiksi vastaamaan nykyhetken ja tulevaisuuden asuntotarvetta? Samalla saisimme eheytettyä keskusta-alueen rakennusten ilmettä kunnostamalla vanhoja arvokiinteistöjä ja antamalla niille uuden elämän mahdollisesti uusien jyväskyläläisten kotina. Joidenkin rakennusten yhteyteen saisi varmasti myös uusia toimitiloja pienelle yritystoiminnan harjoittamiselle. 

Kaupungin kaavoituksella on siis suuri merkitys koko Jyväskylän toiminnalle, missä asutaan ja miten, missä työskennellään ja missä vietetään eläkepäiviä ja minkälaisessa ympäristössä. Näihin asioihin on nyt mahdollisuus vaikuttaa antamalla äänesi kuntavaaleissa! 

Reetta Nummelin

Rakennusalan Yrittäjä Kuntavaaliehdokas Jyväskylä (kokoomus) 

Jyväskylän talous tasapainoon?

Jyväskylän talous tasapainoon?

Jyväskylän talous saatiin tasapainoon vuoden etuajassa. Näin uutisoitiin viikko sitten Jyväskylän edellisen vuoden lukuja. Otin asiakseni katsoa tilinpäätöstä hiukan laajemmalla perspektiivillä vuosilta 2011 - 2016, kuntakonsernin näkökulmasta. Tämä on mielestäni oikea tapa, sillä kuntakonserni muodostaa yhden varallisuus kokonaisuuden, jonka me kuntalaiset omistamme ja veloista vastaamme. Ylijäämää kertyi viime vuonna 37,8 milj.euroa, mutta kumulatiivinen alijäämä ko. tarkasteluajalta on yhteensä 71,7 milj.euroa. Entä kuntakonserni pitkäaikaiset velat? Sitä on kertynyt tarkasteluajalta lisää 323,5 milj.euroa, josta viime vuonna 22,0 milj.euroa. Kun huomioimme ajanjaksolla tehdyt verojen kiristykset, suorat ja välilliset, sekä kertyneen korjausvelan määrän, ei hurraa huutoihin ole vielä aihetta. Suunta on toki hyvä, mutta talous tulee jatkumaan tiukkana vielä pitkään. 

Kunnan talous tulisi saada tulevat investoinnit huomioiden, kuten uusi keskussairaala,  parempaan kuntoon, mutta löytyykö täältä poliittista tahtoa ja ymmärrystä siihen riittävästi. Paljon on puhuttu työpaikoista, mutta vähän on ollut konkreettisia esityksiä siitä, mitä tulisi tehdä Jyväskylän vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Täällä on kehitetty Y4-ideologia, joka on palkittu parhaana eurooppalaisena yrittäjyyshankkeena. Meillä on lisäksi KasvuOpen, joka kerää vuosi vuodelta enemmän kasvunnälkäisiä innovatiivisia yrityksiä yhteen kehittämään toimintaansa. Olemmeko poimineet näistä hyödyn Keski-Suomeen vain annammeko loistavien ajatusten lipua muiden kuntien hyväksi? Jatkuva kehitys vaatii aina uusia ideoita ja teknologiaa kilpailukyvyn säilyttämiseksi. Tämän takia meidän tulisi kyetä tarjoamaan Kasvu Openissa menestyville yrityksille sellaiset olosuhteet kehittää ja kasvattaa toimintaansa täällä, että niiden tarjoamat työpaikat jäisivät tänne Keski-Suomeen. 

Koulutus on tärkeä osa tulevaisuuden menestymistä. Meillä on siihen erinomaiset mahdollisuudet hyvällä perus- ja lukiokoulutuksella, kun vain saisimme rakennettua yhteisen strategian sekä ammattikorkeakoulun että yliopiston kanssa. Meidän tulisi kyetä huomattavasti laajemmin tarjoamaan työtä nuorelle vastavalmistuneelle hyvin koulutetulle työvoimalle, joita Jyväskylästä valmistuu. Näiden osaajien ja edellä mainittujen kasvuyritysten yhdistäminen toisi Jyväskylään ainutlaatuisen mahdollisuuden menestymiselle. Nyt aivan liian moni näistä osaajista muuttaa pääkaupunkiseudulle työpaikan perässä, jota emme täällä kykene tarjoamaan.

Työpaikkojen kautta Jyväskylä saadaan nousuun. Tässä olisi yksi mahdollinen konkreettinen tapa laajentaa Jyväskylän yrityspohjaa, lisätä työpaikkoja ja siten kunnan verotuloja, joilla kunnan hyvinvointia pidetään yllä. Luodaan tänne hyvä alusta yrityksille olla, elää, kasvaa ja menestyä, niin ne maksavat kaikki panostukset verotuloina monin kerroin takaisin. 

Arto Saarinen, 
KHT-tilintarkastaja
Karinraitti 7, 40270 Palokka
0400 522 217

maanantai 3. huhtikuuta 2017

Jyväskylästä edelläkävijä hävikkiruoan hyödyntämisessä

Jyväskylästä edelläkävijä hävikkiruoan hyödyntämisessä

Suomessa heitetään vuosittain pois 400-500 miljoonaa kiloa syömäkelpoista ruokaa. Tämä jätteeksi päätyvä, turhaan valmistettu ruoka on rasite sekä ympäristöllemme että taloudelle.
Luonnonvarakeskuksen mukaan eniten ruokahävikkiä syntyy kotitalouksissa, mutta myös jokaisessa muussa ruokaketjun vaiheessa. Esimerkiksi ravintoloille hävikki tarkoittaa merkittäviä taloudellisia menetyksiä. 

Omassa lounasravintolassamme olemme jo pitkään pyrkineet löytämään ratkaisuja ruokahävikin pienentämiseen. Jo nyt esimerkiksi digitaalisilla alustoilla toimivat palvelut tarjoavat ongelmaan uusia ratkaisuja. 
   
Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 27.3.2017 aloitetta ruokahävikkiin liittyen. Myös EU-parlamentti on käsitellyt ns. kiertotalouspakettia, jonka yhtenä tavoitteena on ruokahävikin pienentäminen puoleen nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Tämä voisi mielestäni tarjota paikan eturintamassa sekä mahdollistaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia resurssiviisaudestaan tunnetulle Jyväskylälle. 

Pidimme 27.3.2017 MEP Henna Virkkusen kanssa keskustelutilaisuuden, jossa käsittelimme EU:n asettamia tavoitteita ruokahävikin pienentämiseksi sekä jo nyt esimerkiksi meillä käytössä olevia toimintatapoja, kuten palvelua jonka kautta ylijäämäruoan voi myydä asiakkaille mobiiliapplikaation kautta.  

Kuten Luonnonvarakeskuskin on todennut, niin parhaimmillaan hävikistä ja sivuvirroista voidaan synnyttää uusia tuotteita ja uutta liiketoimintaa.Tähän meidän kannattaa Jyväskylässäkin tarttua. Ruokahävikkiä emme voi täysin poistaa, joten pyritään tekemään hävikistä resurssi liiketoiminnalle. 

Meidän tulee rohkaista yrityksiä hyödyntämään tarjolla olevia keinoja sekä etsimään uusia ideoita syömäkelpoisen ja syömäkelvottoman ruokahävikin hyödyntämiseksi. Olkaamme Jyväskylässä eturintamassa myös tässä.

Anna-Maija Itäranta

Alkuperäinen kirjoitus julkaistu Keskisuomalaisessa 30.3.2017

sunnuntai 2. huhtikuuta 2017

Asiakkaan kokemuksia Jyväskylän sotepalveluista

Asiakkaan kokemuksia Jyväskylän sotepalveluista


Jossain on vikaa, kun asiakkaana tuntuu, että asiakas on unohdettu sotepalveluissa. Ketä varten näitä palveluita tuotetaan? Asiakkaallehan ne pitäisi olla. Jo vuosia sitten kyseenalaistin asiakkaan huomioimisen palveluissa, ollaan menty vain byrokratia edellä.
Kokemuksia:
  1. Joitakin vuosia sitten läheiseni halusi poistattaa nopeasti kasvaneen luomensa. TK nauroi ja sanoi ettei tälläisiä kosmeettisia tarvitse kovin nopeasti tehdä, katsotaan syksyllä uudelleen. Elettiin kevättä. Henkilö oli tästä kuitenkin huolissaan ja otti lainaa päästäkseen yksityiselle. Luomi poistettiin. Melanooma. Lisäseikkaus välittömästi. Onneksi oltiin ajoissa ja mentiin heti poistattamaan. Lääkärin mukaan syksyllä olisi ollut jo liian myöhäistä.
  1. Käyn itse yksityislääkärillä, joka on erikoistunut sisäilmasairauksiin ja astman hoitoon. Sain lähetteen sydänfilmiin, verikokeisiin ja röntgeniin. Koska asioin muutenkin Palokan TK:ssa menin labraan. Mutta koska lähete tuli yksityiseltä, minua ei tahdottu palvella, vaikka kerroin että voin itse maksaa. On kuulemma niin vaikeaa ottaa maksua… Sain verikokeet hoidettua, mutta EKG:ta ei. Sitä ei kuulemma vaan voi tehdä TK:ssa, vaikka maksaisinkin sen itse. On etsittävä yksityinen tuottaja. Järkyttävää?! Väsyneenä ja sairaana joudut taistelemaan oudosta asiasta, halusit vain hoitoa.
Miksi minua ”rangaistaan” siiitä että olen mennyt yksityiselle hoidattamaan itseäni välillä. Miksi se poistaa minulta oikeuden käydä julkisella puolella välillä? Veroina maksan julkisen puolen hoidosta joka tapauksessa. Miksi minulta nyt on evätty osittain näiden käyttö?
  1. Läheiseni sai keuhkokuumeen ja hänet määrättiin Palokan vuodeosastolle. Sisäilmaongelmien vuoksi ei henkilö voinut siellä olla yhtä yötä pidempään ja pyysimme päästä kotiin käydäksemme 8 tunnin välein suonensisäisellä. Nikottelun jälkeen se järjestyi, mutta kovin sairaalle henkilölle tämä oli kuitenkin aika rankkaa touhua. Allekirjoittaneen somepäivityksen jälkeen yksityinen kotisairaanhoito soitti ja ehdotti, että he voisivat tulla kotiin suorittamaan suonensisäiset. Soittelurumban jälkeen lopullinen päätös vastaavalta lääkäriltä: Ei ole mahdollista siirtää yksityisen hoidettavaksi?! Vaikka olisimme itse maksaneet nämä!
Lopulta kaupungin kotisairaanhoito alkoi hoitaa kotihoitoa. Tämä olikin todella hyvä apu, kiitos kotisairaanhoitokokeilulle ja henkilökunnalle. Arvelen, että kotisairaanhoito on sitä paitsi edullisempaa kuin osastolla oleminen. Myös potilaalle mukavampaa ja rennompaa olla tutussa ympäristössä, paranee varmasti nopeammin.
Mutta erityisen suuresti ihmettelen, että miten tämä valinnanvapaus toimii – no, sitähän ei vielä ole, mutta miten tästä on saatu tehtyä tällainen vastakkainasettelu? Miksei yksityinen ja julkinen voi toimia yhdessä?
Asiakkaana todella odotan, että valinnanvapaus tulee oikeasti mahdolliseksi. Asiakkaan etu on aina ykkönen – niin pienissä yrityksissä on totuttu ajattelemaan. Asiakkaan edun eteen on tehtävä kaikki työ, poistettava esteitä, poistettava holhousta, poistettava byrokratiaa. Ei tekeviä käsiä, ei pois asiakkaalta.
Sanna Jylänki, Jyväskylä
Kuntavaaliehdokas (Kok.)

lauantai 1. huhtikuuta 2017

Jokainen hankinta on valinta

Jokainen hankinta on valinta


Verkkokaupan suosio kasvaa koko ajan. Eikä ihme. Verkosta tuotteiden ja palveluiden hankinta on helppoa. Ei tarvitse kuin istuskella omalla kotisohvalla ja klikkailla tilauksia eteenpäin. Maksaminen kortilla on kätevää ja tuotteet tulevat paketissa kotiovelle asti.

Suomalaiset ostavat tällä hetkellä verkosta eniten matka- ja tapahtumalippuja sekä majoituspalveluita. Vaikka verkkokaupan kasvu Suomessa on hitaampaa kuin esimerkiksi Ruotsissa, lisääntyy sen suosio meilläkin hurjaa vauhtia. Entistä enemmän verkosta hankitaan vaatteita, urheilutarvikkeita ja muita harrastusvälineitä, elektroniikkaa sekä kulutustavaroita. Kansainväliset verkkokaupat houkuttelevat asiakkaita aktiivisesti eivätkä suomalaiset toimijat pysty tällä hetkellä kilpailemaan niiden rinnalla. Tämä johtuu liian vähäisestä markkinoinnista. Nyt olisi aika herätellä kotimaisten verkkokauppojen markkinointi ja käyttö, jotta verkkokauppamarkkinat eivät kokonaan karkaa ulkomaille.

Ulkomaiset tai ulkomaiselta toimijalta hankitut tuotteet tulevat usein halvemmiksi ostohetkellä. Ei ajatella sitä, että hankinnoista jää vain pieni määrä rahaa kotimaahan. Kotimaisesta kannattaa kuitenkin maksaa vähän isompi hinta monesta syystä. Kotimaisuus on ympäristöystävällisempää, toimitusvarmempaa ja nopeampaa. Lisäksi myyjä on lähellä ja helpommin jäljitettävissä jos tulee epäselviä tilanteita. Suomessa suomalaisille suunnitellut tuotteet ovat sopivampia meille – onhan ne tehty ja suunniteltu suomalaiseen makuun. Kotimainen tai kotimaisesta verkkokaupasta ostettu tuote myös lisää ja säilyttää työpaikkoja.

Verkkokaupan suosion kasvu näkyy myös suoraan katukuvassa. Palvelut heikkenevät ja työpaikat vähenevät kun kivijalkakaupat joutuvat sulkemaan ovensa. Ulkomailta hankitut tuotteet tulevat loppujen lopuksi meille kaikille kalliimmaksi.

Hankinnat omalta kylältä, maakunnasta ja maasta tai vaikka kotimaisesta verkkokaupasta lisäävät työpaikkoja lähelle. Jokainen hankinta on valinta.
Mistä sinä teet omasi?


Katja Isomöttönen
Kaupunginvaltuutettu
Kaupunginhallituksen varajäsen
Kokoomuksen valtuustoryhmän 2.vpj
040 730 3406 katja.isomottonen@gmail.com www.katjaisomottonen.fiAlkuperäinen kirjoitus julkaistu Wessmannissa 22.3.2017

perjantai 31. maaliskuuta 2017

Englanninkielinen perusopetus on säilytettävä
Englanninkielinen perusopetus on säilytettävä

On taas se aika vuodesta kun Jyväskylän kaupungin ensi vuoden
talousarviota suunnitellaan. Joka vuosi käydään sama keskustelu puolueiden
välillä siitä, tuleeko luontokoulu tai englanninkielinen opetus säilyttää
vai ei.

Itse en todella ymmärrä tällaista keskustelua englanninkielisen opetuksen
osalta. Jos haluamme olla elinvoimainen kaupunki, jos haluamme tänne
vierailevia professoreja, asiantuntijoita ja osaajia töihin ja sitä ihan
oikeaa työperäistä maahanmuuttoa ja meitä paluumuuttajaperheitä on
kaupunkimme tarjottava opetusta myös englanniksi. Huppuosaajien
rekrytoinnin ei voi antaa kaatua siihen, että kaupungissamme ei ole
tarjolla englanninkielistä opetusta.

Myös nuortemme mahdollinen liikkuvuus Suomesta pois ja takaisin Suomeen on
maamme ja elinvoimamme kannalta ehdottoman kannatettavaa, eikä sellaisia
mahdollisuuksia tule poliittisin päätöksin ja leikkauksin heikentää.

Englanninkielisessä perusopetuksessa noudatetaan suomalaista
opetussuunnitelmaa ja arviointia ja oppilaat saavat suomalaisen
perusopetuksen päättötodistuksen, joten oppilaat ovat samalla viivalla
suomenkielisen opetuksen kanssa. Englanninkielinen opetus on kannattava
investointi tulevaisuuteen ja se vahvistaa asemaamme globaalissa
taloudessa.

Jos tarjoamme maahanmuuttajille pieniä oman kielen ryhmiä, olisi minusta
tarjottava myös englanninkielistä opetusta sitä haluaville ja
tarvitseville, riittävin resurssein. Meidän tulee panostaa myös siihen,
että A2 ja B2 kielten ryhmät saadaan toteutumaan, nyt liian usein käy
niin, että vaadittavaa yli 20 oppilaan ryhmää ei saada kokoon. Miksi
näissä vaaditaan huomattavasti isommat ryhmäkoot kuin esim.
maahanmuuttajien oman äidinkielen ryhmissä; emmehän halua asettaa omia
nuoriamme heikompaan asemaan?

kati


torstai 2. maaliskuuta 2017

Ehdokashankinnan ilot ja surut

Ehdokashankinnan ilot ja surut

Luovutimme eilen Kokoomuksen ehdokaslistan Jyväskylän kaupungille. Mukaan lähti lopulta upeat 97 ehdokasta, 49 naista ja 48 miestä. Vaikka ehdokasryhmämme on kaupungin isoin en voi olla kuin harmistunut siitä mitä kertoo, ettei yksikään puolue saanut täyttä listaa.  
Ehdokkaaksi lähteminen ei ole juuri kenellekään helppo päätös. Tämän totesimme useiden satojen puhelinsoittojen ja tapaamisten jälkeen piiritoimistollamme. Kiinnostuneita oli kyllä paljon, mutta lopullinen päätös lähteä mukaan on ilmeisen hankala tehdä. Ensikertalaisilla voi olla monia murheita kuten leimautumisen pelko valitusta puolueesta – osaanko? - kelpaanko? - paljon on mahdollista panostaa ajallisesti tai rahallisesti omaan kampanjaan? On halu vaikuttaa asioihin ja saada muutosta aikaan, mutta samalla haluttomuus olla esillä ja ”myydä” itseään. Ja tietysti - mitä jos tulen valituksi, olenko tarpeeksi pätevä hoitamaan yhteisiä asioita? Saanko haluamaani muutosta aikaan? Ainakin itse pohdin näitä asioita reilu neljä vuotta sitten.
Pidempään mukana olleita kritisoidaan herkästi juuri siitä, että he ovat vieläkin mukana. Mutta ei se ole helppo päätös monelle heistäkään lähteä taas mukaan. Työn, perhe-elämän ja luottamustoimien yhteen nivominen vaati paljon. Siksi ymmärrän miksi moni mukana ollut päätti nyt ansaitusti antaa aikaa elämän muille osa-aluille. Mietin sitä myös itse. Olisi ollut helpompaa jättäytyä sivuun ja siitä saa ymmärrystä ainakin perheeltä.
Ehdokashankinnan lopputuloksista yli puoluerajojen voimme valitettavasti päätellä, että yhä harvempi on valmis lähtemään ehdolle kuntavaaleissa. En jaksa uskoa, että kiinnostus yhteisten asioiden hoitamiseen olisi vähentynyt, mutta paikallistasolla päättäjänä toimiminen ei vain ole tarpeeksi houkuttelevaa, jotta useampi olisi valmis luopumaan vapaa-ajastaan sen vuoksi.
Varmasti monilla puolueilla, meillä mukaan lukien, on myös peiliin katsomisen paikka. Olemmeko huolehtineet äänestäjistämme? Entä jäsenistämme? Olemmeko ottaneet heidät mukaan toimintaan ja antaneet aidon mahdollisuuden kertoa näkemyksensä myös vaalien välillä. Erityisesti heidän, jotka heittäytyvät neljän vuoden välein, mutta eivät tule valituksi merkittäviin tehtäviin. Ja minkälaisen mielikuvan annamme ulospäin päättäjänä toimimisesta. Tuohon mielikuvaan tietysti vaikuttaa omalta osaltaan myös media.
Onko yhteiskunnallamme peiliin katsomisen paikka? Kerrotaanko nuorille peruskoulussa ja toisella asteella riittävästi, miten demokratiamme päätöksenteko toimii? Innostetaanko ja kannustetaanko heitä mukaan? Miksi on tärkeää, että meillä on mahdollisimman paljon erilaisia ehdokkaita kattaen monipuolisesti eri ammatti-, ikä- ja aateryhmät. Onko hyväksyttävää pyrkiä luottamustehtäviin vai oletko silloin vain narsistinen pyrkyri? Miten kohtelemme heitä, jotka keräävät rohkeutensa ja sanovat: minä haluan olla mukana rakentamassa parempaa tulevaisuutta (ehkä olen vielä hiukan sinisilmäinen, koska noin ainakin haluan ajatella kaikkien ehdokkaiden miettivän).
Omalta osaltani haluan kiittää kaikkia, jotka lähtivät ehdokkaaksi. Oli puolue sitten mikä tahansa. Tuntuu nöyrältä päästä tekemään kampanjaa näin usean eri alan osaajan kanssa ja olen varma, että opimme toisiltamme paljon sen aikana.
Tietenkään ehdokkuus ei sovi kaikille enkä todellakaan syyllistä ketään, joka ei koe politiikkaa omakseen. Teiltä toivon tukea ja ymmärrystä heille, jotka ovat siihen mukaan lähteneet. He tarvitsevat sitä.
 
Caius Forsberg
Kokoomuksen Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtaja

Verotuksen sietämätön keveysVerotuksen sietämätön keveys

Viimeisen vuoden aikana Jyväskylässä on käyty joskus kummallistakin keskustelua. Julkisuudessa on maalattu suuria uhkakuvia kaupungin kaavoituksesta tai palveluista sekä niiden tulevaisuudesta. On tullut kuntalaisten yhteydenottoja, samasta teemasta joskus jopa yllättävän samanaikaisesti. Ikään kuin sovitun oloisesti. 

On hienoa, että kaupunkilaiset ottavat kantaa asioihin ja kantavat huolta asioista, mutta yksi asia minua on hämmästyttänyt. Kuinka vähän ihmiset kantavat huolta verotuksesta.

Suhtautuminen verotukseen jäi painamaan mieltäni, kun eräs merkittävä ammattiliitto aktiivisesti lähestyi asiaa ehdottamalla luottamushenkilöille uusien keinojen pohtimista kaupungin talouden tasapainottamiseksi ja palveluiden turvaamiseksi vuoden 2017 talousarviossa. Esimerkkinä uusista keinoista mainittiin verojen korottaminen. 

Siis uusi keino.

Kaivoin esiin kirjan nimeltä Jyväskylän kaupungin historia 1965-2008 (Marja Kokko; 2. painos) ja tarkastin verotuksen kehittymisen Jyväskylässä vuodesta 1965 nykypäivään. Kiinteistöverot sekä taksa- ja maksupolitiikan jätin tästä tarkastelusta ulkopuolelle, mutta valitettavasti nekin ovat nousseet ja omalta osaltaan siten vaikuttaneet asumisen hintaan Jyväskylässä ja sitä kautta heikentävästi kaupunkilaisten ostovoimaan. 

Kaupungin tuloveroprosentti, tai veroäyri kuten ennen vuotta 1997 sanottiin, on kehittynyt seuraavasti:

Vuosi
Veroäyrin hinta
1965
13,5
1967
14
1970
15
1972
15,2
1973
15,5
1974
16
1975
16,5
1980
16 (ainoa lasku, mutta vain vuodeksi)
1981
16,5
1989
17
1993
18
2002
18,5
2009
18,5 (Uusi Jyväskylä aloitti tällä prosentilla 1.1.2009)
2010
19
2012
19,5
2013
20 (Nykyinen tuloveroprosentti)

Tilaston valossa uskallan väittää, että verotuksen kiristäminen ei ole uusi keino, vaan sitä on Jyväskylän historiassa käytetty valitettavan usein. Tuloverotuksessa ja kiinteistöverotuksessa. Tuloveroja on laskettu kerran, 1980, mutta silloinkin ilo jäi vuoden mittaiseksi. Myös uuden Jyväskylän perustaminen 2009 alusta johti verotuksen laskuun vanhan maalaiskunnan ja Korpilahden kunnan alueella, mutta tämäkin hyöty on sulanut pois vuoteen 2013 mennessä.

Verotusta on helppo kiristää, mutta sen laskeminen näyttää tilaston perusteella melko mahdottomalle. On syytä kysyä mihin saakka voidaan tällaista ”uutta keinoa” käyttää ja perustella asiaa aina samalla tavoin: ”Vain tällainen pieni kiristys, ei tämä vaikuta kuin niin vähän jokaiselle”. Näin on, mutta asialla on tapana kertautua, olemmehan jo 6,5 prosenttiyksikköä yli vuoden 1965 tason.
Kiinteistöveroa ja taksoja unohtamatta.

On syytä antaa julkisesti kiitos kaupunginjohtaja Koivistolle siitä, että hän on esittänyt tuloverojen pitämistä ennallaan. Tämä on ollut myös Kokoomuksen ryhmän tahtotila.

Valtuuston asettama tavoite talouden tasapainottamisesta vuonna 2017 on nyt saavutettu myös ilman verojen kiristyksiä. Niitä kyllä ehdittiin monelta suunnalta vaatimaan ensimmäisenä ja välttämättömänä toimenpiteenä viimeisen vuoden aikana. Ennakkotiedot vuoden 2016 tilinpäätöksestä kertovat myös hyvää. Vaikuttaa vahvasti, että Jyväskylän talous on saatu tasapainotettua ja tästä on uuden valtuuston hyvä aloittaa ensi kesänä.

Ollaan kuitenkin tarkkoja verotuksen suhteen, sillä kertakorotuksilla on tapana jäädä pysyväksi.
 
Jaakko Selin
Kuntavaaliehdokas, kaupungin hallituksen 1. varapuheenjohtaja