tiistai 11. kesäkuuta 2013

Syöksykierteenkin pystyy oikaisemaan

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro valtuuston kokouksessa 10.6.2013, aiheena tarkastuslautakunnan arviointikertomus.

Herra valtuuston puheenjohtaja arvoisat valtuutetut

Kiitän edellisen valtuustokauden tarkastuslautakuntaa ahkerasta ja arvokkaasta työstä. 40 arviointikäyntiä vuodessa oman työn ohessa on vaikuttava määrä. Arviointikertomuksessa on merkittäviä havaintoja ja se antaa tärkeätä osviittaa nykyisen valtuuston toiminnalle.

Tärkein asia kertomuksessa on tietenkin talouden tilanne, lainaus: "Tarkastuslautakunta esittää vakavan huolensa kaupungin ja koko kaupunkikonsernin talouden kehityksestä ja nykytilasta."

Eikä syyttä. Talous on tasapainossa silloin, kun vuosikate on vähintään poistojen suuruinen. Jyväskylän poistot ja arvonalentumiset olivat viime vuonna 52,5 miljoonaa euroa ja vuosikate kattoi niistä vain 12,1 %. Siis vain reilu 12 %. Edellisenä vuonna sentään vielä 37,7 %. Periaatteessa sata prosenttiakin on liian vähän, koska rakentamisen hinnat nousevat jatkuvasti. Hyvät valtuutetut, tämä on erittäin huolestuttavaa. Edellisellä valtuustokaudella asiaa yritettiin hoitaa jatkuvilla verojen korotuksilla ja lainan varaan rakennettiin, mutta kulurakenteeseen ei uskallettu puuttua. Tämä ei kuulkaa kerta kaikkiaan voi jatkua enää näin.
Otan pari esimerkkiä. Sote-menojen ja henkilöstön kasvun. Edellisen valtuustokauden sosiaali- ja terveyspalvelujen nettomenot olivat vuonna 2009 kaupunginjohtajan talousarvioesitystä 12 miljoonaa euroa suuremmat, vuonna 2010 8 miljoonaa euroa, vuonna 2011 21 miljoonaa ja viime vuonna toteuma oli kaupunginjohtajan esityksestä 23 miljoonaa euroa suurempi. Siis kaupungin johto kyllä yritti tasapainottaa taloutta, mutta toimeenpano ja valtuuston päätökset olivat aivan jotain muuta.

Olemme vaarassa ajautua kriisikuntien häpeäpaaluun.

Tarkasteltaessa kaupungin henkilöstömäärän vertailukelpoista kehitystä vuosien 2009-2012 aikana, organisaatiomuutokset eliminoituna, kasvu oli 337 henkilöä. Tosin tästä luvusta 227 johtui määräaikaisissa palvelussuhteissa olevien vakinaistamisista. Kasvu on siis ollut jatkuvaa, kuntaliitoksista huolimatta.
Henkilöstökulut ovat 45 % kaikista kaupungin kuluista. Jos kuluvalla valtuustokaudella kaupungin toimintakulujen keskimääräinen vuotuinen kasvu pystytään pitämään 1,9 % tasossa, mikä on tulevien vuosien tavoite, niin silloin kaupungin talous on tasapainossa vuonna 2016. Kahtena edellisenä vuonnahan kasvu oli 5,4 ja 5 %. Pienenä kuriositeettina. Jos syksyn palkkaneuvotteluissa yleiskorotus olisi 1,5 %, niin pelkästään jo se kerrannaisvaikutuksineen söisi yli puolet toimintakulujen kasvutavoitteesta.

Se mikä on hienoa henkilöstörintamalla, on se että sairauslomien määrä ja sijaiskustannukset kääntyivät selvään laskuun ja työhyvinvointi on parantunut. Hieno homma, nyt on syytä benchmarkata ja hyödyntää toisten hyviä käytänteitä vastuualueiden kesken.

Paljon oli muitakin hyviä asioita, muutaman mainitakseni; palvelusetelien käyttöönoton toimivuus, varhaiskasvatuspalvelujen määrätietoinen kehittäminen, nuorisovaltuuston toiminta ja hyvin hoidettu museokasvatus.
Kaupunginvaltuuston asettamat strategiset kehittämishankkeet vuodelle 2012 toteutuivat hyvin, yhtä lukuun ottamatta kaikki. Palvelulinjausten valmistelu ei toteutunut. Se on suuri harmi. Nyt meillä olisi valmiina linjaukset palvelujen tuottamistavoista, kustannusvaikutuksista, henkilöstövoimavarojen käytöstä jne. No ne täytyy nyt meidän tehdä yhteistyössä.

On hyvä että vertaamme toimintaamme, talouttamme ja tunnuslukujamme muiden kaupunkien vastaaviin. Puhutaan yleensä, että on hyvä olla verrokkikaupunkien keskitasossa, keskellä näitä kymmentä. On väärin mitoittaa näin. Väärin koska tulomme ovat keskimääräistä pienemmät johtuen elinkeinorakenteestamme. Olemme kasvattajaseura, veronmaksukykymme on verrokkikaupunkeja pienemmät. On hyvä, että vertaillaan, mutta tunnuslukuja pitää osata tulkita oikein.

Tarkastuslautakunnan esitys arviointikertomuksen valmisteluaikataulun aikaistamisesta on mielestäni varsin perusteltu ja ryhmämme kannattaa sitä. Kyllä kertomus pitää jatkossa olla loppuun käsitelty jo keväällä. Näin mahdollistetaan sen huomioiminen seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelussa. Uutena valtuutettuna hieman ihmettelin kun arviointikertomuksessa oli neljä kysymystä, joihin pyydetään syksyllä vastausta valtuustossa. Mielestäni kysymykset olisi pitänyt kyllä jo kysyä, niitähän varten oli vuosi aikaa. Valmis kertomus nopeuttaisi jatkotyöstöä.

Hyvät valtuutetut. Meillä on viimeinen hetki osoittaa rohkeutta katsomalla totuutta suoraan silmiin ja tunnustaa kaupunkimme tila isossa kuvassa. Syöksykierteenkin pystyy oikaisemaan, tiedän sen.

On aika unohtaa nurkkakuntainen ja itsekäs pikkupolitikointi. Nyt vaaditaan vastuullista johtajuutta ja tarvittaessa uskallusta päättää asioista tarvittaessa jopa toisin, kuin mitä ehkä ennen vaaleja lupasimme. Nyt tarvitaan hyvää johtamista, linjakkuutta ja selkärankaisuutta, esimiesten tukemista toimissaan, kautta koko kaupunkiorganisaation. Tätä peräänkuulutti myös tarkastuslautakunta.

Tämä tauti ei tuskitta parane. Poikittaista mailaa tulee maalin edessä, se pitää vain sietää.

Kipeistä asioista päättäminen on vastuun kantoa ja vastuuta kantamaan on meidät tänne valittu. Nyt olisi poliittisesti sitova valtuustosopimus tarpeen. Yhdessä tämä homma voidaan hoitaa kunniakkaasti maaliin, niin että tulevilla sukupolvillamme olisi hyvä kaupunki elää ja mahdollisuus rakentaa parempaa yhteiskuntaa.

Arvoisat kolleegat. Kohta pääsemme kesälaitumille. Sen piristeeksi lausun teille toista virallista kieltämme sisältävän kesäisen käännöksen.

Tomas Ledin. Sommaren är Kort. Eli, Son Marin kortti, tuumas Ledin.


Juha Suonperä
Kokoomuksen valtuustoryhmän varapuheenjohtaja

sunnuntai 9. kesäkuuta 2013

Eroon NIMBYilystä

Valtuustokauden ensimmäinen vuosi alkaa olla puolivälissään. Kaupunkirakennelautakunnassakin on haettu yhteisiä toimintatapoja ja käsitelty muutaman kuukauden sisällä merkittäviä kaavoja. Keskusta-alueen kaavoista Jyvälä ja Hämeenkatu ovat kiinnostaneet kaupunkilaisia kovasti. Jyväskylän kaupunkikuvan ykköskohde, Kankaan alue, on kerännyt eniten kannanottoja ja näkökulmia kaupunkilaisilta. Kankaan alueen suunnittelu onkin oiva esimerkki onnistuneesta asukkaiden osallistamisesta. Jokaisen kaavan kohdalla ei kuitenkaan ole resursseja toimia samoin. Tällöin väärien päätösten riski kasvaa.

Not In My Back Yard ("ei minun takapihalleni")-ajattelu lienee meille kaikille tuttu. Esimerkiksi lentokentän rakentamista pidetään tärkeänä kaupungin elinkeinopolitiikalle, mutta kukaan ei halua sitä takapihalleen. "Nimbyilyn" ja kaupunkisuunnittelun välillä tulisi löytää tasapaino jo kaavan varhaisessa vaiheessa. Vuonna 2000 uudistunut maankäyttö- ja rakennuslaki painottaa varhaista tiedottamista, osallisten kuulemista ja mahdollisuutta osallistua kaavan suunnitteluun. Reilun vuosikymmenen aikana hallinto-oikeuteen tehtyjen kaavavalitusten määrä on laskenut roimasti. Lakimuutos on toiminut toivotulla tavalla, mutta miten kuulluksi tulemisen tunnetta ja kokemusta voitaisiin lisätä? Pelkkä tekninen, lakipykälät täyttävä menettely ei aina anna asukkaille kokemusta aidoista vaikutusmahdollisuuksista.

Lautakunnassa päätettävistä asioista reilu valtaosa hyväksytään virkamiesten esitysten mukaisesti. Kaavamuutoksiin tartutaan tiukemmin silloin, kun kansalaisilta on saatu yhteydenottoja. Mitä varhaisemmassa vaiheessa kansalaiset ovat suoraan yhteydessä lautakunnan jäseniin, sen varmemmin kaavaan voidaan vaikuttaa. Toisinaan mediassa on esitetty näkemyksiä, että kansalaisten tulisi saada osallistua kaavan suunnitteluun jo arkkitehtikilpailun käynnistyessä tai saada jopa valita arkkitehtitoimisto, joka kaavan suunnittelisi. Epäilen näin pitkälle viedyn kuulemisen ja osallistamisen toimivuutta. Kaavoituksen suuret linjat kuuluvat edelleen julkiselle vallalle. Sen sijaan Jyväskylässäkin käytännöksi muodostuneet kansalaisraadit ovat arvokas tapa saada etukäteen tietoa kansalaisilta, kun uusien alueiden suunnittelua käynnistellään.

Kuntapolitiikka ammattimaistuu. Myös kaupunkilaisten odotukset ovat korkealla, sillä luottamushenkilöiden odotetaan käyttävän aikaansa asioiden eteenpäin viemiseen. Nyt, kun uusi kaupunkirakennelautakunta on hiljalleen löytänyt työskentelyrutiininsa, se haluaa aidosti myös vaikuttaa kaupunkikuvan muodostumiseen. Meillä on keskusteleva ja asioihin perehtyvä lautakunta. Koska erehtyminen on inhimillistä, myös väärien päätösten mahdollisuus on aina olemassa. Jotta riskit minimoitaisiin, lautakunnan jäsenet ovat kuluneen kevään aikana vierailleet useissa kaavakohteissa kansalaisten pyynnöstä. Vierailut on koettu molemmin puolin toimivaksi tavaksi löytää kompromisseja. Ollaan jatkossakin yhteyksissä ja aidosti kuulolla.


Marjo Pakka
www.marjopakka.fi

Kirjoittaja on kokoomuksen valtuustoryhmän ja kaupunkirakennelautakunnan jäsen