tiistai 10. huhtikuuta 2012

Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro kuntauudistukseen

Arvoisat valtuutetut

Kokoomuksen valtuustoryhmä yhtyy näkemyksiin siitä, että kuntauudistus on Suomelle välttämätön. Maamme ikärakenne, muuttoliike sekä julkisen talouden tila pakottavat meidät tekemään ratkaisuja väestön keskittyessä suurille kaupunkiseuduille ja huoltosuhteen dramaattisesti heiketessä koko ajan ja kiihtyen lähitulevaisuudessa. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa Jyväskylän olevan jatkossakin yksi näistä maamme kasvukeskuksista sekä maakunnan veturi.

Kuntauudistuksen tarve on ollut tiedossa seudullamme jo pidemmän aikaa. Esimerkkinä tästä toimii aiempi, Vanhasen I hallituksen vuonna 2005 käynnistämä keskustavetoinen PARAS-hanke ja siitä seurannut Jyväskylän kaupungin, maalaiskunnan ja Korpilahden strateginen yhdistyminen silloisen kuntaministerin Mari Kiviniemen asettaman erityisselvitysmiehen johdolla.

Arvoisat valtuutetut

Valtakunnan hallitusohjelmassa mainitaan seuraavaa:" Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen, jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. Vahva peruskunta muodostuu luonnollisista työssäkäyntialueista ja on riittävän suuri pystyäkseen itsenäisesti vastaamaan peruspalveluista vaativaa erikoissairaanhoitoa ja vastaavasti vaativia sosiaalihuollon palveluja lukuun ottamatta." Tähän on Kokoomuksen valtuustoryhmän helppo yhtyä.

Suomen Kuntaliitto on yksimielisesti hallituksessaan ja valtuustossaan jo vuosi sitten (20.4.2011), eli ennen nykyisen hallituspohjan muodostumista ja ennen nykyisen hallitusohjelman kirjoittamista hyväksynyt kuntauudistuksen linjaukseksi, että vuosina 2013-2016 tarvitaan kokoava rakenneuudistus.: "Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi". Kuntaliiton kannanottoa siteeraten: "Kun varustaudutaan tämän vuosikymmenen lopun ja ensi vuosikymmenen koviin toimintaympäristön muutoksiin, on tärkeää, että uudistusta jatketaan vuosina 2013-2016 kokoavana rakenneuudistuksena. Tavoitteena on, että maassa on vuoden 2017 alussa vahvoihin peruskuntiin perustuvat rakenteet." Tavoite on selkeä. Kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa, että teemme nopeita ja perusteellisia selvityksiä sekä ratkaisuja siten, että kaikki on osaltamme valmista jo vuonna 2015. Asia olisi mielestämme syytä hoitaa kerralla ja ripeästi pois päiväjärjestyksestä. Uuden Jyväskylän kehittämiseen voidaan keskittyä täysipainoisesti ilman, että tarvitsee jatkuvasti pohtia uusien kuntien liittymisen mahdollisuutta.

Arvon valtuutetut

Jyväskylä on ollut edelläkävijä vastuullisessa kuntarakenteen luomisessa ja sen tulee olla sitä edelleen. Kuten kaupunginvaltuuston 22.3.2010 yksimielisesti hyväksymässä kaupunkistrategiassa todetaan, "Jyväskylän kaupunki on edelläkävijä kuntarakenteiden, kuntien yhteistoiminnan ja kaupunkipolitiikan uudistamisessa". Strategiassa todetaan lisäksi, että "kaupunki pitää itsellään perusterveydenhuollon ja sosiaalitoimen järjestämisvastuun." Kokoomus on kannattanut näitä linjauksia vuonna 2010 ja kannattaa niitä edelleen. Tällaista linjakkuutta toivomme toki muiltakin vastuullisilta valtuutetuilta.

Myös Keski-Suomen liitto on lausunnossaan 27.3.2012 todennut: "Kuntauudistuksen peruslähtökohtana ovat vahvat peruskunnat, jotka järjestävät keskeiset peruspalvelunsa itse. Keski-Suomen liitto pitää tätä lähtökohtaa perusteltuna ja kannatettavana." Kokoomuksen ryhmä kannattaa lämpimästi tätä demokratiaa vahvistavaa linjausta.

Arvoisat valtuutetut

Haluan muistuttaa kaikkia valtuutettuja siitä, että pään työntäminen pensaaseen huutaen "ei, ei, ei" on ehdottomasti väärä tapa. "Pois silmistä, pois mielestä" ei tällä kertaa toimi, vaan Kokoomuksen mielestä on parempi olla itse aktiivisesti vaikuttamassa ratkaisuihin, joita näemme tulevaisuudessa. Me kaikki varmasti tiedämme, että lisärahan saaminen kuntatalouteen on hallituspohjasta riippumatta todella haastavaa. Tulevaisuutta ei siis voi vastuullisesti suunnitella valtionosuuksien kasvun varaan.

Keskeisenä kysymyksenä lausunnossa ja mahdollisessa tulevassa erityisselvityksessä on Kuntauudistuksen raportissakin Jyväskylään liittyen tehty aivan ehdottoman tärkeä pohdiskelu: "Keski-Suomen osalta keskeiseksi kysymykseksi nousee myös se, kuinka turvataan Jyväskylän seudun asema valtakunnallisessa kilpailussa ja kuinka suureksi Jyväskylän kaupunkia voitaisiin kasvattaa ilman, että sen elinvoima kärsii."

Kuten kaupunginhallituksen lausunnossa viitataan, selvitysalueen pohjalta ei välttämättä muodostuisi vain yhtä kuntaa. "Kuntien yhdistymisen tulee lähtökohtaisesti ja pääsääntöisesti perustua kuntien valtuustojen harkintaan ja vapaaehtoisiin päätöksiin," lausunnossa myös todetaan.

Kokoomuksen valtuustoryhmä kannattaa yksimielisesti kaupunginhallituksen esitystä Jyväskylän kaupungin lausunnoksi ja on valmis tarvittaviin erityisselvityksiin kaikkien seudun kuntien kanssa.

Arvoisat valtuutetut, lopetan puheenvuoroni lainaamalla Keskustan puheenjohtajaa Mari Kiviniemeä: "Tätä maata tulee rakentaa sopimalla, ei repimällä".


Kokoomuksen valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro kuntauudistukseen 10.4.2012. Puheenvuoron piti kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Jaakko Selin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti