perjantai 26. lokakuuta 2012

Sotesta ja ulkostamisesta

Sosiaali- ja terveyspalveluja ja niiden järjestämistä on yritetty uudistaa jo vuosien ajan. Ovathan sosiaali- ja terveyspalvelujen kulut kustannusvaikutukseltaan suurin ja vaikuttavin kuntatalouden osa-alue, ja lisäksi niiden osuus kuntien talousarviossa väestön ikääntymisestä johtuen kasvaa kasvamistaan myös Jyväskylässä, kun paitsi hoidettavat myös hoitajat ikääntyvät. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamisesta on tullut käynnissä olevan keskustelun "kuuma peruna". Tähän haluan nyt survaista oman käyttäjäkokemuksen "pottustööttini".

Kuntoutus on paljon käyttämäni sosiaali- ja terveyspalvelu. Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus on ollut lakisääteinen palvelu vuodesta 1995 alkaen, kun laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista säädettiin. Vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus, vaikka sen järjestäminen ei kunnalle kuulukaan, on mielestäni hyvä esimerkki onnistuneesta kuntoutuspalvelujen ulkoistamisesta - tosin valtion eikä kuntien tasolla. tuon kuntoutuslain mukaan kuntoutuksen järjestämisvastuu kuuluu valtiolle eli Kelalle, joka valitsee kuntoutuksen toteuttajat. Sekä avokuntoutus että laitosmuotoiset kuntoutusjaksot ovat lähes aina yksityisten kuntoutusyritysten tuottamia. Jos kuntoutus järjestettäisiin julkisen terveydenhuollon yksiköissä, se ei onnistuisi ollenkaan, koska terveyskeskuksilla ei ole mahdollisuutta tuottaa riittäviä kuntoutuspalveluja. Tästä minulla on omakohtaisia kokemuksia ennen nykyisen kuntoutuslain voimaan tuloa, kun kuntoutus oli järjestetty Palokan terveysasemalla, eikä kuntoutusaikoja ollut riittävästi saatavilla. Kuntoutuspalvelujen yksityisellä tuottamisella julkisin varoin on ainakin omalla kohdallani ollut merkittävästi positiivinen terveysvaikutus.

En ymmärrä, mikä ihmeen mörkö olisi palvelujen ulkoistamisessa. Jos halutut ja lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut määritellään tarkasti, niin silloin varmasti saadaan myös haluttu lopputulos ja -enemmänkin. Terveyskeskusten vuodeosastoillakin olevien potilaiden kunto parantuisi, jos heidänkin kuntoutuksessaan käytettäisiin ulkoisia kuntoutuksen tuottajia. En näe tässä mitään veroparatiiseja enkä verovalhalloja, koska fysikaaliset hoitolaitokset ovat tavallisesti pienyrityksiä. Ne ovat niitä samoja, jotka toimivat paikallisesti työllistäen ihmisiä.

Nyt lopetan tämän kirjoituksen, ehtiäkseni kuntoutukseen hyväksi kokemaani yksityiseen fysikaaliseen hoitolaitokseen.Tiina-Liisa Hokkanen-Oja

Kunnallisvaaliehdokas 2012.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti